Ekološke inovacije i samogrejna ekološka kuća

Sadržaj

Vi ste posetilac broj:Free counter and web stats
od 03. oktobra 2005.

Datum i vreme


centralno evropsko vreme - CET
(GMT +01h)


webMaster
za rezolucije 1024x768 i više

______________

Copyright © 2005-2014.
Veljko Milković

Sva prava zadržana.Copyright © VEMIRC 2009-2014.
Istraživačko-razvojni centar
Veljko Milković
Sva prava zadržana.

STAKLENICI I PLASTENICI SA REFLEKTUJUĆIM POVRŠINAMA

 

 

   Reflektujuće površine (sjajne folije ili premazi na čvrstoj površini) predstavljaju najjeftiniji energent, a pored toplotnog zračenja, reflektuju i svetlost.

   Radi bržeg rasta i sazrevanja biljaka, stakleniku ili plasteniku se mogu pridodati reflektujuće površine, kao na Slici 1. Pored uzgoja određenih biljaka, sličan princip se može koristiti i za uzgoj pečuraka, desalinizaciju morske vode ili destilaciju zagađene vode.


Slika 1. Staklenik sa reflektujućim površinama u zimskom i letnjem periodu
A - direktno zračenje sunca, B - reflektovano zračenje, C - dvostruka refleksija
1 - podloga za biljke ili bazen sa morskom vodom, 2 - sabirni kanali za kondenz, 3 - donja reflektujuća površina,
4 - gornja reflektujuća površina, 5 - staklene ili plastične površine

Horizontalni presek staklenika sa reflektujućim površinama
D - direktno i reflektovano zračenje sunčevih zraka u toku prepodneva, F - direktno i reflektujuće zračenje sunčevih zraka u toku popodneva, 5 - prozirne površine (staklo plastika), 3 - reflektujuća površina   Termički efekat se postiže manjim rasipanjem toplote sa severne strane zbog postavljenih reflektujućih površina, a pored toga insolacija je udvostručena na najjeftiniji način.

 

Slika 2. Plastenik sa reflektujućom površinom u bašti Đorđa Ilića, Novi Sad.

Foto: S. Nikolić 1992.

 

 


Slika 3. Ekološki uzgoj bukovače primenom reflektujućih površina i zemljane zaštite
Salaš kod Čeneja, vlasnik Đorđe Žikić, 1998.

 

 

Sve informacije o staklenicima i plastenicima sa reflektujućim površinama mogu se dobiti kontaktirajući autora Veljka Milkovića koji je spreman i otvoren za svaki oblik saradnje sa svim potencijalnim strateškim partnerima i kupcima za proizvodnju i primenu, jer je do sada pokazana velika zainteresovanost za primenu ovakvog tipa staklenika i plastenika kako na domaćem tako i na stranom tržištu te postoji mogućnost za dalji razvoj ovog proizvoda.