Ekološke inovacije i samogrejna ekološka kuća

Sadržaj

Vi ste posetilac broj:Free counter and web stats
od 03. oktobra 2005.

Datum i vreme


centralno evropsko vreme - CET
(GMT +01h)


webMaster
za rezolucije 1024x768 i više

______________

Copyright © 2005-2014.
Veljko Milković

Sva prava zadržana.Copyright © VEMIRC 2009-2014.
Istraživačko-razvojni centar
Veljko Milković
Sva prava zadržana.

Postrojenje za prečišćavanje (destilaciju) i desalinizaciju morske vode i nekvalitetne zagađene vode


 

ENERGIJA GROMA

 

Krajevi gde su električna pražnjenja iz oblaka česta pojava, mogu biti podesni, da se na jednostavan način iskoristi golema energija groma. Princip se zasniva na zagrevanju vode usled otpora pri proticanju elektriciteta, slično kao "ekspres čajnik".

 

Energija groma bi se mogla koristiti za zagrevanje morske ili zagađene vode sa ciljem destilacije (Slika 1.). Električno pražnjenje groma traje oko 0,1 sekunde sa energijom približno 1017 erga, a grmljavina nastaje od naglog širenja zagrejanog vazduha sa preko 30.000° C.

 

 

Slika 1. Energijom groma do čiste vode. 1 - uzemljena elektroda, 2 - izolovani bazen sa vodom za destilaciju, 3 - elektroda sa gromobranom, 4 - vodena para se kondezuje na zidovima objekta i sliva u kanal 5 sa destilovanom vodom, sigurnosni ventil 6 ograničava pritisak u postrojenju.Hala (4) se u toku dana pri vedrom vremenu zagreva od sunčevog zračenja te se javlja izvesno isparenje i u toku noći usled sniženja temperature para se kondezuje i kapljice se sakupljaju u sabirnim kanalima (5).

 

Pored destilacije vode sličnim postupkom se može koristiti i toplotna energija pare, za potrebe elektrana. Tako bi se energija groma preko ugrejane pare prenela na izdizanje vode u akumulaciono jezero električnih centrala. Princip mamut pumpe, predstavlja jednostavno rešenje za direktnu upotrebu vodene pare. Međutim, može se razmotriti i mogućnost pokretanja parnih turbina.