Ekološke inovacije i samogrejna ekološka kuća

Sadržaj

Vi ste posetilac broj:Free counter and web stats
od 03. oktobra 2005.

Datum i vreme


centralno evropsko vreme - CET
(GMT +01h)


webMaster
za rezolucije 1024x768 i više

______________

Copyright © 2005-2014.
Veljko Milković

Sva prava zadržana.Copyright © VEMIRC 2009-2014.
Istraživačko-razvojni centar
Veljko Milković
Sva prava zadržana.

PATENTI

 


Čovek bi odavno dostigao brzinu svetlosti i još mnogo toga da nije bilo kočničara.
- Veljko Milković

Napredak i razvitak čoveka bitno zavise o invenciji - Nikola Tesla

 


Veljko Milković je nekadašnjem Saveznom zavodu za patente i Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu, a danas Zavodu za intelektualnu svojinu (www.zis.gov.rs) u Beogradu (Srbija) do sada (od 1974-2015. godine) prijavio 116 pronalazaka. Na bazi tih prijava, iz raznih oblasti, objavljeno je 40-ak pronalazaka i odobren 31 patent.

 

U prvom periodu od 1974-1991. godine Veljko Milković je podneo 81 patentu prijavu, dok je u narednom periodu od 1999-2015. godine podneo 35 patentnih i drugih prijava od čega je do danas priznato 31 patent, a ostale prijave su u postupku.

 

Prvu patentu prijavu Veljko Milković je podneo nekadašnjem Saveznom zavodu za patente u Beogradu (Srbija) 30. avgusta 1974. godine pod nazivom:

 

•  Klešta za okrugle navrtke - br. 14025 - P-2357/74

 

iste godine podneo je još 23 patente prijave za svoje pronalaske među kojima:

 

•  Kombinovane stege - br. 15327 - P-2566/74

 

•  Kombinovani odvrtači - br. 15330 - P-2569/74

 

•  Hidraulična toplotna mašina - br. 16156 - P-2701/74

 

•  Pokretna ogledala sunčevog grejača - br. 16157 - P-2702/74

 

•  Sobna fontana - br. 18870 - P-3156/74

 

Takođe možete pogledati i jednu od ranijih patentnih prijava koju je Veljko Milković podneo 1980. godine:

 

•  Sistem reflektujućih materijala za uspešnije gajenje biljnih kultura - patentna prijava P-99/80

 

U ovom momentu, Veljko Milković poseduje 29 odobrenih patenta iz oblasti mehaničkih oscilacija, a još nekolicina je na putu da se odobri.

 

U nastavku možete pogledati naslovne strane patentnih spisa, svakog od 29 trenutno odobrena i patentom zaštićena pronalaska, po redosledu patentnih prijava i objavljene aktuelne patente prijave:

 

•  Ručna pumpa za vodu sa klatnom - YU 49002 B - P-577/99

 

•  Lepeza sa klatnom - MP-32/00

 

•  Elektrogenerator sa klatnom i magnetnim odbojnicima - MP-37/00

 

•  Mehanički čekić sa podesivim tegom klatna - MP-60/00

 

•  Elektrogenerator sa pogonom na vetar i gravitacioni potencijal - MP-63/00

 

•  Presa sa klatnom i magnetima - MP-14/01

 

•  Klipna pumpa za vodu sa klatnom i elektromagnetima - MP-23/01

 

•  Elektrogenerator sa elastičnom drškom klatna - MP-33/01

 

Vetrogenerator sa dvokrakom polugom i vetrenim kolom koje ima ekscentričnu masu - MP-4/01

 

Instrument za upoređenje količine rada koji stvara klatno kada kinetičku energiju predaje na radno telo direktno udarcem svoje mase i indirektno preko dvostrane poluge - MP-106/01

 

•  Naprava za proizvodnju energije iz gravitacionog potencijala i centrifugalne sile sa instrumentima za merenje efikasnosti - MP-30/02

 

•  Klipna pumpa sa elektromotornim pogonom i ekscentrom - MP-65/02

 

•  Cediljka sa dvokrakom polugom i klatnom koje osciluje prinudno - MP-78/02

 

•  Uređaj za ispitivanje oscilacija sklopa dvokrake poluge i klatna u zavisnosti od mesta delovanja impulsne sile - MP-80/02

 

Ručna pumpa za vodu sa klatnom - MP-90/02

 

• Klipna pumpa za vodu sa elektromotornim pogonom i zupčanicima sa ekscentričnom masom - MP-94/02

 

•  Mehnička igračka sa klatnom i tri oscilujuće poluge - MP-98/02

 

• Generator električne energije sa pogonom na elektromotor, gravitacionu i centrifugalnu silu - MP-100/02

 

•  Čekic sa elektromotornim pogonom i rotirajućim ekscentričnim masama - MP-122/02

 

•  Horizontalna presa za proivodnju briketa - MP-129/02

 

•  Instrument za uporedno ispitivanje jednostepenih i dvostepenih oscilacija - MP-27/04

 

•  Naprava za proizvodnju energije iz gravitacionog potencijala sa instrumentima za merenje efikasnosti - YU 49463 B - P-087/02 + prevod na engleski sa većom slikom

 

  Naprava za izučavanje inercijalnih sila - P-390/04

 

  Instrument za ispitivanje oscilacija sa lisnatom oprugom, klatnima sa tegovima i krilima - P-28/05

 

•  Naprava sa oscilujućim elastičnim krilom za pogon plovila - P-95/05

 

  Uređaj za ispitivanje prenosa snage preko gipkog vratila i ekscentričnog rotora - P-172/05

 

•  Generator električne energije sa klatnom i magnetima - P-165/06

 

•  Instrument za ispitivanje uticaja mase dvostrane poluge na njene oscilacije kada je povezana sa klatnom u dvostepeni oscilator - RS 50180 B - P-2006/0094 + prevod na engleski sa većom slikom *NOVO

 

•  Mehanički čekić sa klatnom i permanentnim magnetima - MP-2014/0036

 

•  Oscilatorni mehanizam sa dvokrakom polugom i tegom klatna okačenim na elastične trake - MP-2014/0037

 

  Za sve dodatne informacije kao i za pitanja o komercijalizaciji patenata kontaktirati autora.