Ekološke inovacije i samogrejna ekološka kuća

Sadržaj

Vi ste posetilac broj:Free counter and web stats
od 03. oktobra 2005.

Datum i vreme


centralno evropsko vreme - CET
(GMT +01h)


webMaster
za rezolucije 1024x768 i više

______________

Copyright © 2005-2014.
Veljko Milković

Sva prava zadržana.Copyright © VEMIRC 2009-2014.
Istraživačko-razvojni centar
Veljko Milković
Sva prava zadržana.

PROJEKAT: SAMOGREJNA EKO KUĆA - ZA NAŠ EKOLOŠKI SVET BUDUĆNOSTI
= Izgradnja javnog i pokaznog samogrejnog objekta =

PROJEKAT: SAMOGREJNA EKO KUĆA - ZA NAŠ EKOLOŠKI SVET BUDUĆNOSTI
- Izgradnja javnog i pokaznog samogrejnog objekta -

Rezime

Naziv projekta: "Samogrejna eko kuća - Za naš ekološki svet budućnosti"
Tema: Samogrejna ekološka kuća - Solarna zemunica
Predmet projekta: Izgradnja javnog i pokaznog samogrejnog objekta
Oblasti: energetika, ekologija, građevinarstvo
Discipline: ekološka arhitektura, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije
Ciljevi: podizanja ekološke svesti, razvijanja energetski odgovornog ponašanja, promocija upotrebe obnovljivih i čistih izvora energije
Nosilac projekta: "Istraživačko - razvojni centar Veljko Milković" (VEMIRC) Novi Sad
Mesto realizacije: Grad Novi Sad
Vremenski rok: 2012-2013. godina
Procenjena vrednost projekta: 2.500.000 din. (25.000 evra)


Posetite naš novi sajt

 

Naziv projekta
"Samogrejna eko kuća - Za naš ekološki svet budućnosti"

Tema projekta
 • Samogrejna ekološka kuća - Solarna zemunica
  Koncept "Samogrejne ekološke kuće" akademika Veljka Milkovića predstavlja visokoenergetski efikasan građevinski objekat pasivne solarne arhitekture koji se greje pomoću sunčeve energije okrenut ka jugu sa instaliranom inovativnom solarnom tehnologijom uvećanja toplote i svetla koje ulazi u objekat i zemljanim omotačem oko konstrukcije kuće za maksimalno zadržavanje besplatne sunčeve energije.
  Tokom višedecenijskog verifikovnog naučnog praćenja rezultata i efekata korišćena, potvrđeno je da "Samogrejna ekološka kuća" ostvaruje uštede u grejanju do 85%, uštede u hlađenju 100%, uštede u osvetljenju 30% i uštede u građevinskom materijalu od 10-20% te tako predstavlja jedini stambeni objekat kod koga se sa najmanje ulaganja ostvaruju najveće uštede energije.

  Oblasti: energetika, ekologija, građevinarstvo

  Discipline: ekološka arhitektura, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije

Vizija
Ekološka naselja i privredni objekti maksimalne ugodnosti uz maksimalno iskorišćenje alternativnih izvora energije i maksimalne energetske efikasnosti uz zdrav i bezbedan život u skladu sa prirodom.
Misija
Podizanje svesti o značaju i pogodnostima korišćenja alternativnih izvora energije kroz primer i razvoj ekoloških inovacija i življenja u skladu sa prirodom.

Ciljevi
Praktično upoznavanje javnosti i građana sa jednim od najuspešnijih domaćih primera energetske efikasnosti u zgradarstvu putem izgradnje javnog i pokaznog samogrejnog eko objekta, otvorenog tipa na lako dostupnom i pristupačnom mestu, u cilju podizanja ekološke svesti, razvijanja energetski odgovornog ponašanja i promocije upotrebe obnovljivih i čistih izvora energije.
Slogan: Za naš ekološki svet budućnosti!

Opravdanost projekta
Svest o potrebi štednje energenata i podizanja energetske efikasnosti domova u kojima živimo je još daleko od prihvatljivog nivoa. Da bi se dostigli svetski standardi u ovoj oblasti i racionalno koristili energenti, potrebno je pre svega više raditi na promociji i edukaciji javnosti o održivim rešenjima u energetici, građevinarstvu i arhitekturi i na taj način povećavati svest kod ljudi o alternativnim izvorima energije i prihvatanju ekoloških i energetski efikasnijih načina gradnje.

Koncept samogrejne ekološke kuće kao dokazani visoko energetski efikasan građevinski objekat koji je u potpunosti u skladu sa prirodom i neutralan prema okolini uz maksimalno korišćenje alternativnih izvora energije, svojim primerom upravo nudi održivo rešenje kako na jeftin, ekološki i efikasan način rešavati navedene goruće probleme društva.
Kao najbolji domaći primer energetske efikasnosti u zgradarstvu prethodnih godina privukao je pažnju medija, građana i stručne javnosti te je poraslo je interesovanje i želja da se u neposrednom ličnom kontaktu zainteresovani upoznaju sa svim prednostima i karatkeristikama ovakve ekološke gradnje.

Zbog nemogućnosti da postojeći izgrađeni privatni stambeni objekti ispune misiju i omoguće svim zainteresovanima da se u svakom trenutku i na pristupačnom mestu lično uvere u prednosti i efikasnost samogrejne eko-kuće, javila se potreba da se ovaj koncept približi građanima na nov i moderan način putem izgradnje pokaznog i promotivnog objekta, otvorenog karaktera na lako dostupnom mestu na kojem će se moći u svakom trenutku videti i osetiti prednosti samogrejne eko-kuće.
Zato je upravo potrebna izgradnja pokazne i promotivne samogrejne kuće kao javnog objekta sa atraktivnim sadržajima, na lepoj i lako dostupnoj lokaciji u gradskoj sredini, koji će biti dostupan i otvoren u svakom trenutku i u kome će se građani i stručna javnost moći direktno upoznati i edukovati sa ovakvim načinom gradnje i življenja i kroz pozitivna iskustva boravka u njima uvideti sve prednosti i steći sve neophodne informacije o postignutim rezultatima energetske efikasnosti i primeni solarne energije u arhitekturi.

Upravo je predlog da se ovakav objekat izgradi u gradskim zelenim zonama i parkovima jer se svojom arhitekturom idealno uklapa u zaštićena područja prirode pošto travnati sloj oko kuće ne oduzima zelenu površinu, čak je i povećava, i objekat je praktično nevidljiv sa 3 strane.

S obzirom da u našem društvu tek predstoji značajno ulaganje u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, realizacijom ovog projekta bi se upravo postigao cilj i na pravi način se pokazalo kako se treba racionalno i obazrivo ophoditi prema energetskim izvorima i u isto vreme brinuti o životnoj sredini.

Očekivani rezultati
 • izgradnja novog arhitektonskog brenda Novog Sada
 • obogaćivanje turističke ponude Novog Sada
 • praktično upoznavanje javnosti i građana sa najuspešnijim domaćim primerom energetske efikasnosti u zgradarstvu
 • postavljanje novih standarda u građevinarstvu i energetskoj efikasnosti
 • postizanje još većeg procenta energetske efikasnosti u praksi; ušteda u grejanju do 90%
 • povećanje interesovanja građana za ekološku i zelenu arhitekturu
 • informisanost građana i stručne javnosti o prednostima gradnje samogrejnih eko-kuća
 • povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije naročito solarne energije u zgradarstvu
 • povećanje ekološke svesti kod građana
 • povećanje svesnosti o neophodnosti razvijanja energetski odgovornog ponašanja
 • veće interesovanje medija za domaća ekološka rešenja
 • veće interesovanje građana za život u ovakvih objektima
 • interesovanje za realizaciju novih projekata u stambene, poslovne i poljoprivredne svrhe
Ciljna grupa
 • građani Novog Sada i okoline
 • ekološki svesni građani
 • stručnjaci iz energetike, građevinarsta i arhitekture
 • građevinske kompanije i projektni biroi
 • ekološke organizacije
 • mladi: učenici srednjih tehničkih škola, studenti tehničkih fakulteta
 • porodice koje žele život u kućama van naseljenih mesta
 • domaći i strani turisti

Predmet projekta
Izgradnja javnog i pokaznog samogrejnog eko objekta, otvorenog tipa na lako dostupnom i pristupačnom mestu.

Veličina objekta:

 • 50m2 prizemni (varijanta A)
 • 110m2 na sprat (varijanta B) - u slučaju prikupljanja dovoljno sredstava3D model by archverde | Marko Jovanović

Neophodna parcela za izgradnju: plac južne orijentacije sa ili bez blagog nagiba

 • 625m2 (25x25m) (varijanta A)
 • 1200m2 (30x40m) (varijanta B)3D model by archverde | Marko Jovanović

Lokacija za izgradnju: gradski park ili druga javna slobodna površina u gradskoj sredini.

Predložena lokacija br. 1: gradski park (Limanski park) u Novom Sadu

Samogrejna kuća kao kafe-poslastičarnica u Limanskom parku

U skladu sa Planom detaljne regulacije Limana III u Novom Sadu (Službeni list Grada Novog Sada br. 19 od 26.07.2004. str. 533, 536, 540), predlaže se da se za potrebe izgradnje Ugostiteljskog objekta - kafe-poslastičarnice u Limanskom parku, predviđene u planu, prihvati arhitektonsko-građevinsko rešenje koncepta samogrejne eko-kuće koja bi se sa svojim zelenim krovom idealno uklopila u opis predviđenog objekta:

Ugostiteljski objekat - poslastičarnica u Limanskom parku

 • Ugostiteljski punkt čini manji, adekvatno arhitektonski oblikovan objekat poslastičarnice i kafea sa otvorenim korisnim prostorom terase. Ambijent može biti dopunjen pergolama obavijenim puzavicama, suncobranima i sl. U sastavu objekta treba da postoji telefonska govornica, javni toalet, sklonište. Drugu građevinsku celinu treba da predstavlja sanitarni čvor i objekat servisa održavanja parka. Arhitekturu i oblikovanje objekta podrediti javnoj nameni objekta i ambijentalnom okruženju (park). Na prostoru planirane poslastičarnice nalazi se vredna grupacija crnog jasena koju je potrebno uklopiti u rešenje. Savremeni arhitektonski izraz kod rešavanja je poželjan. Primena anahronih eklektičkih arhitektonskih elemenata nije dozvoljena. Primena betona na fasadi nije dozvoljena.
  Prostore letnjih bašti projektovati isključivo kao letnje bašte, bez mogućnosti zatvaranja i korišćenja u zimskom periodu. Objekat je planiran kao prizeman.
rekonstrukcija by archverde | Marko Jovanović

Alternativa izgradnji objekta u gradskoj sredini je izgradnja na pogodnom zemljištu u okolini grada (Novog Sada).


Funkcija i namena objekta
Sadržaj i namena objekta mogu biti različiti i multifunkcionalni u isto vreme u dogovoru sa lokalnom samoupravom: centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, turističko-informativni centar, muzej, galerija, biletarnica, suvernirnica, ugostiteljski objekat (kafić, klub), predškolska ustanova (zabavište), istraživački centar, inovacioni centar, inkubator, čuvarsko-tehnička kućica za park, sedište službe gradskog zelenila, gradske uprave za zaštitu životne sredine, gradske agencije za energetiku, gradske uprave za stambene poslove i urbanizam (šalter za preuzimanje ili podnošenje dokumenata), pokrajinske agencije za energetsku efikasnost, šalter sala informatike, pošte, banke...

Mesto realizacije projekta
Grad Novi Sad * - parcela na lako dostupnom i pristupačnom mestu u gradskoj sredini.

* Izgradnja javne samogrejne kuće moguća je i poželjna i u drugim opštinama i gradovima širom Srbije.


Vremenski rok
Planirani početak izgradnje promotivnog samogrejnog objekta je tokom 2012-2013. godine.


Aktivnosti realizacije projekta
Projekat izgradnje samogrejnog eko objekta sprovešće se u 8 faza tokom 2010-2013. godine.

Faze realizacije projekta:

 • I faza: Ekonomska analiza opravdanosti i izvodljivosti - 2009. (urađeno)
 • II faza: Formiranje stručno-organizacionog tima - januar 2010. (urađeno)
 • III faza: Prikupljanje podrške - februar - jul 2010. (urađeno)
 • IV faza: Obezbeđivanje lokacije za izgradnju (u toku)
 • V faza: Obezbeđivanje finansijskih i materijalnih sredstava za izgradnju
 • VI faza: Priprema gradnje
 • VII faza: Izgradnja
 • VIII faza: Opremanje objekta

Finansijski plan
Procenjena vrednost projekta za realizaciju izgradnje promotivne samogrejne kuće iznosi 2.500.000 din. (25.000 evra).
Cena projekta uključuje isključivo troškove izgradnje građevinskog objekta (projektovanje, materijal i izvođenje radova) veličine 50m2 (varijanta A) po ceni izgradnje oko 450€/m2.
Napomena: mogućnost dobijanja donacija materijala, izvođačkih usluga i opreme što može smanjiti cenu realizacije projekta. Parcela za izgradnju ustupljena ili data na korišćenje od strane lokalne samouprave, pravnih ili fizičkih lica.

Izvori finansiranja:

 • Sopstvena sredstva (11%)
 • Donatorska sredstva/sredstva fondova (89%)
Naziv donatora
Vrsta donacije
Solarius doo Novi Sad
poslovno-informacioni sistem "Hermes"
Webinar doo Novi Sad
usluge promocije i prezentacije
Kuća za nas doo Novi Sad
sistem kućne automatike
Stolarija Đaković Novi Sad
unutrašnji stolarski radovi, izrada nameštaja, izrada reflektujućih površina
TEING doo Novi Sad
projektovanje i izvođenje mašinskih instalacija
Studio Ranković - Digitalna štampa Novi Sad
dizajn i izrada promotivnog štampanog materijala

Svi ljudi dobre volje koji su u mogućnosti da novčanim prilozima, građevinskim materijalom, izvođačkim uslugama, zemljištem za izgradnju ili na drugi način pomognu izgradnju javne promotivne samogrejne eko-kuće dobro došli su da se priključe akciji pomoći izgradnje. Ako želite da pomognete ostvarenje vizije ovog projekta i da se priključite našem Klubu Donatora. molimo Vas za početak popunite onlajn donatorski list.


Nosilac projekta
Istraživačko - razvojni centar Veljko Milković - neprofitna organizacija posvećena ekološki održivom razvoju, promociji i razvoju novih proizvoda i tehnologija i njihovoj primeni u svakodnevnom životu.

Organizaciona struktura
Realizaciju projekta sprovodi organizacioni tim na čelu sa stručnim savetom.

Stručni savet:

 • prof. dr Slobodan Krnjetin, dipl. ing. građ. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 • prof. dr Radomir Folić, dipl. ing. građ. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 • dr Mirjana Lukić, dipl. ing. arhitekture
 • dr Mila Pucar, dipl. ing. arhitekture, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
 • mr Marina Nikolić Topalović, spec. dipl. ing. arhitekture, Visoka građevinsko-geodetska škola Beograd

Reference
Međunarodna nagrada za održivost
"Energy Globe Award 2009"
Nacionalni pobednik za Republiku Srbiju
Samogrejna ekološka kuća
jedna od 9 najboljih tehnoloških inovacija u Republici Srbiji za 2009.
Novembarska povelja Grada Novog Sada
2002. za izuzetan doprinos i inovacije
u oblasti ekologije i energetike

više od 30 godina iskustva u razvoju samogrejnih ekoloških kuća - solarnih zemunica
10-ak izvedenih objekata po konceptu samogrejne kuće sa zemljanom zaštitom i/ili primenom reflektujućih površina - realizovni i poljoprivredni objekti: plastenici sa reflektujućim površinama
stambeni objekat sa primenom solarne tehnologije reflektujućih površina u izgradnji u Sremskoj Kamenici
ostvaren visok stepen energetske efikasnosti u praksi; ustede u grejanju do 85%, hlađenju 100%, osvetljenju oko 30%, ustede u građevinskom materijalu od 10-20% u odnosu na klasičan stil gradnje
međunarodne i domaće nagrade i priznanja
patentom zaštićeno tehničko-tehnološko rešenje - prva patentna prijava 1977. poslednja 2007.
dve objavljene knjige "Solarne zemunice - dom budućnosti" 1983. i "Ekološke kuće" 1991.
objavljeno više naučnih i stručnih radova na temu samogrejne eko-kuće; učešće na međunarodnim konferencijama u Italiji 1995, 2010. i Japanu 1996.
koncept se izučava u okviru predmeta "Ekologija i građena sredina" na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i u okviru predmeta "Unutrašnje instalacije" na Visokoj građevinsko-geodetskoj školi u Beogradu

samogrejne kuće inspiracija i tema za brojne naučne, školske i studentske radove (seminarske, diplomske i magistarske radove) kao i za doktorske disertacije


Mediji o nama
 
Inovacija Veljka Milkovića iz Novog Sada, koju je nagradila međunarodna fondacija "Enerdži glob", omogućava uštede u grejanju do 85 odsto, hlađenju 100 odsto, osvetljenju oko 30 odsto i građevinskom materijalu od 18 do 40 odsto
Samogrejna ekološka kuća - Radio Novi Sad
Solarna kuća koja štedi energiju! Dok početak grejne sezone za većinu domaćinstava znači udar na budžet sa kojim ne znaju kako da izađu na kraj, inženjer Aleksandar Nikolić spokojno dočekuje hladnije dane.
U Novom Sadu više od decenije postoje solarne zemunice - samogrejne ekološke kuće sa zemljanom zaštitom i reflektujućim površinama koje su u praksi potvrđene i koje ostvaruju uštede u grejanju do 85 procenata.
Patent Novosađanina akademika Veljka Milkovića tek priznat, mada je u primeni već 33 godine. Pet puta jeftinija od obične kuće.
Samogrejna ekološka kuća obezbeđuje uštedu u grejanju do 85 odsto, u osvetljenju oko 30 posto, a utrošak građevinskog materijala je manji za 18-40 procenata
U gradu postoje samogrejne ekološke kuće sa zemljanom zaštitom umesto krova, koja zimi štiti od niskih, a leti od visokih temperatura...
Inovativni projekat "Samogrejna ekološka kuća" autora Veljka Milkovića, istraživača i pronalazača iz Novog Sada, dobio je nagradu za nacionalnog pobednika za Srbiju, koju mu je dodelila međunarodna fondacija "Energy Globe".
Inženjer Veljko Milković prvi u Srbiji projektovao samogrejne ekološke stambene objekte
Koncept samogrejnih ekoloških kuca sa reflektujućim površinama je ideja koja je začeta krajem sedamdesetih, kada je 1978. godine napravljena poveća maketa kuće, dok je prvi model od drveta izgrađen 1979. na kome su vršena testiranja i ispitivanja.

 

Podrška projektu
Realizacija projekta se sprovodi uz svesrdnu podršku društva i državnih organa, institucija, ustanova i strukovnih organizacija.

Projekat zvanično pismeno podržali:

 

Kontakt

Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković
Bulevar cara Lazara 56
21000 Novi Sad
Srbija
PAK
403652

tel: 021/6366-487
e-mail: office@veljkomilkovic.com
web: www.veljkomilkovic.com