Ekološke inovacije i samogrejna ekološka kuća

Sadržaj

Vi ste posetilac broj:Free counter and web stats
od 03. oktobra 2005.

Datum i vreme


centralno evropsko vreme - CET
(GMT +01h)


webMaster
za rezolucije 1024x768 i više

______________

Copyright © 2005-2014.
Veljko Milković

Sva prava zadržana.Copyright © VEMIRC 2009-2014.
Istraživačko-razvojni centar
Veljko Milković
Sva prava zadržana.

DVOSTEPENI MEHANIČKI OSCILATOR
- MERENJA ULAZNE/IZLAZNE ENERGIJE I EKSPERIMENTI -Nauka počinje onda, kada započnu merenja - D. I. Mendeljejev

Nauka i postoji zato da bi eksperimentisala, a ne da bi unapred prosuđivala šta je moguće, a šta nije. - mr Goran Bojić

 

Tokom poslednjih godina Veljko Milković obavio je veći broj različitih merenja. Merenja su pokazala suficit, energetski, koji iznosi oko 12 puta više od uloga. To znači da se preko dvostepenih oscilacija dobija negde oko 12 puta ili 11,9 puta više od uloga.

 

Bilo je različitih merenja*. Kako u odnosu na bregasti mehanizam, u odnosu na sile koje su uz pređeni put sa otporom vršene putem klipnih mehanizama i drugih.

 

Naravno, moguće su i greške u merenju. Da su veće ili manje, fizika to poznaje, ali isto tako, moguće je i poboljšanje uređaja, koje će usled odnosa frekvencija, gde je u stvari i glavna tajna potrefiti prave frekvencije i prave odnose.

Tako da su moguća znatna poboljšanja, koja bi pokrila ove eventualne greške u merenju, ukoliko postoje, a moguće je da postoje.

 

Takođe, možete pogledati i modele i prototipe dvostepenih mehaničkih oscilatora sa kojima su vršena ova merenja i eksperimenti - prototipi i modeli - kliknite ovde.

 


*kliknite na slike da uveličate

    
    

 

 

U skorije vreme vršeno je i merenje pomoću osciloskopa. Korišćene su dinamo lampe (analiza dinamo lampe - preuzmite 200 KB - PDF) tako što se jednom dinamo lampom, držanom u ruci odgurivalo klatno u gornjoj tačci i na taj način se održavala oscilacija klatna, a druga, isto takva, dinamo lampa je stavljena ispod poluge na izlaznom delu oscilatora.

 

Izvršeno je merenje i dobijene su vrednosti napona kod dinamo lampe s kojom je održavana oscilacija klatna i vrednosti napona kod iste dinamo lampe koju je pritiskala poluga tokom oscilacije:

 

Merenje sa osciloskopom - preuzmite 537 KB (PDF) - kliknite ovde

 

 

Takođe, obavljeno je i zvanično elektro merenje u saradnji sa Institutom za energetiku, elektroniku i telekomunikacije iz Novog Sada, gde su takođe, na isti način, korišćenje iste dinamo lampe (jednom dinamo lampom držanom u ruci odgurivalo se klatno u gornjoj tačci i na taj način se održavala oscilacija klatna, a druga, isto takva dinamo lampa je stavljena iznad poluge na izlaznom delu oscilatora) i dobijene su sledeće vrednosti:

 

Rezultati zvaničnog elektro merenja - preuzmite 510 KB (PDF) - kliknite ovde